รถโฆษณา เช่ารถโฆษณา รับโฆษณาผ่านรถโฆษณาMobile Advertising โทร. 081-962-8839
May 31, 2024

Metropoly Interactive Communications Co.,Ltd.

บริษัทฯเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ Trigoal ฟุตบอลแนวใหม่ ที่สนามเป็นรูป 3เหลี่่ยม แข่งพร้อมกัน 3ทีมในสนามเดียวกัน
โดยบริษัทฯเป็นผู้ดูแลด้านการจัดแข่งขันTrigoal และลิขสิทธิ์
www.trigoal.net  Tel: 081-962-8839

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและให้บริการ เกมให้เช่าประเภท interactive สำหรับงานกิจกรรม อีเวนท์ต่าง ๆ เช่น เกมวัดพลัง ความเร็ว ในการยิงประตู เกมวัดความแม่นยำในการยิงประตู ฯลฯ
www.goalisticgame.com  Tel: 081.962.8839บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ "Q Box Machine" ซึ่งเป็น Interactive Kiosk ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่แพร่ภาพอยู่โดยผู้ที่ตอบคำถามได้มากที่สุดประจำวัน 2 อันดับแรก จะได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ ฟรี
Q Box Machine เปิดให้บริการที่ ชั้น 1 โรงภาพยนต์ลิโด สยามสแควร์

บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการเวปไซต์ www.picplang.com ซี่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมรับชมและสร้างสรรค์จินตนาการ
โดยมุ่งหวังให้กลายเป็นนวัตกรรมในอนาคตเพื่อโลกที่ดีกว่า สนุกกว่า เช่น เครื่องดูดควันพิษตามท้องถนนและทางเท้า, ยานทำความสะอาด